Giáo viên

NSND Quốc Hưng

NSND Quốc Hưng

NSND Quốc Hưng là Trưởng khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc Gia