NSƯT Quốc Hưng

NSUT Quốc Hưng là Trưởng khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc Gia